Vi tilbyr nå solceller til konkurransedyktige vilkår til både næring og privat! LES MER

Propan

Flogas er markedsleder.

Ren energi til konkurransedyktige vilkår.

Propan lønner seg

Propan har i en årrekke vært meget prisgunstig og markedet i Norge har derfor økt. Historisk har veksten hovedsakelig skyldtes at industribedrifter har erstattet bruken av fyringsolje med propan, noe bedrifter sier har medført en besparelse på 20-30 øre/kWh. I den siste tidens volatile energimarked har både naturgass- og LNG-kunder skiftet til propan med langt større besparelser per kWh. I dette voksende markedet har Flogas’ markedsandeler økt ettersom vi tilbyr gode løsninger og betingelser i hele landet.

Ønsker du fast eller flytende pris?
Flogas tilbyr begge deler! Les mer på våre prissider.

Forklaring

Se hvordan det fungerer

Hva vi gjør forklart på to minutter

Propananlegg

Med Flogas som propanleverandør gjør du livet ditt enkelt – vi tar ansvar hele veien fra design til oppstart av ditt nye propananlegg. Sammen med våre partnere og leverandører sørger vi for at du får et anlegg tilpasset dine behov.

Vi har høy kompetanse og lang erfaring i å designe og drifte propananlegg, slik at du kan føle deg trygg på å velge en løsning fra oss.

 • Utleie av propantank

  Den vanligste løsningen er at kundene leier gasstanken av oss – det reduserer dine investeringsbehov og Flogas sikrer at tanken alltid er forskriftsmessig vedlikeholdt og godkjent for bruk – bekymringsfritt for deg.

 • Automatiske leveranser

  Flogas kan tilby fjernavlesning av nivået i gasstankene. Vår kundeservice leser daglig av hvor mye som er igjen på tanken, legger inn bestilling og forsyner kundene automatisk med propan – over hele landet.

 • Fordeler med propan

  En av de største fordelene med å bruke gass i en industribedrift er at man raskt får tilgang på høy effekt, samt at regulerbarheten er uovertruffen. Dette medfører i de fleste tilfeller høy energieffektivitet, eller sagt på en annen måte; et lavere energiforbruk.

  Uansett om du skal starte opp en ny virksomhet eller skifte ut ditt gamle oljeanlegg så trenger du ikke være ekspert på gass. Det er det vi som er. Ring oss for å avtale en uforpliktende befaring eller bare for å lære mer om fordelene med propan!

Hvorfor velge Flogas?

 • Vi setter alltid sikkerheten først
 • Vi er markedsleder
 • Vi er landsdekkende
 • Vi tilbyr fastpriser
 • Vi har høy kompetanse
 • Vi hjelper deg fra ide til ferdig gassanlegg

Hva er propan

Propan er også kjent som LPG (Liquified Petroleum Gas) som er en internasjonal samlebetegnelse for hydrokarbonene propan og butan. I Norge er det i all hovedsak propan som distribueres. Flogas leverer kvaliteten som kalles Propan 95 som består av minimum 95 % propan og maks 5 % butan.

LPG fremstilles både gjennom å skille den ut fra rikgass i produksjon av naturgass, og i destillasjon av råolje ved oljeraffinerier. Historisk har det blitt produsert ca. 5 millioner tonn LPG per år i Norge med et innenlands forbruk på ca. 215.000 tonn. Nå som etterspørselen etter naturgass i Europa har økt betraktelig så er produksjonen av LPG i Norge kraftig redusert. Flogas leverer likevel propan med samme leveransesikkerhet til alle eksisterende kunder, men nye kundevolumer må avtales case by case.

 • Bedre lønnsomhet

  Propan bidrar til en god totaløkonomi med økt lønnsomhet, da mer effektive prosesser medfører reduserte produksjonskostnader og bedre produktkvalitet.

  Propan har høyere virkningsgrad enn olje, 20-30 % lavere energiforbruk er ikke uvanlig, noe som gir store miljømessige og økonomiske fordeler.

 • En effektiv energikilde

  Renhet, høy effektivitet og muligheten for ekstremt nøyaktig temperatur- og effektregulering gjør propan til et unikt energislag.

  Propan distribueres med tankbil til alle kommuner i hele Norge og har en lang rekke forskjellige bruksområder. Man kan benytte propan praktisk talt overalt der man varmer, bearbeider, tørker eller former.

  Propan kan benyttes direkte i produksjonsprosesser som krever høy temperatur, uten å ta omveien via hetvann, hetolje eller damp. Høy og presis regulering direkte i prosessene kan være avgjørende for kvaliteten i produksjoner og gi besparelser av energikostnader.

  Propan er også en svært effektiv energikilde som benyttes til oppvarming av alle typer bygg fra små hytter til store industrihaller.

 • Enkelt å transportere

  Propan er en gass ved atmosfærisk trykk og romtemperatur, og omdannes lett til flytende form gjennom komprimering ved relativt lavt trykk (typisk 2-8 bar). Propan transporteres og lagres derfor i væskeform i trykkbeholdere men forbrukes normalt i gassform.

  Propan koker ved minus 42 grader Celsius mens butan koker ved 0 grader Celsius. Propan i væskeform som fordamper danner et gassvolum som er ca. 250 ganger større enn væskens volum.

  Dette faktum forklarer propangassens store fortrinn; nemlig at man ved lett trykksetting kan transportere store energimengder over lange avstander på en billigst mulig måte.

 • Mindre vedlikehold

  På grunn av propanens rene forbrenning trenger ikke brennere, fyrkjeler, ovner og andre vitale deler å bli vedlikeholdt så ofte som ved bruk av flytende eller faste brensler.

  Et propananlegg er enkelt å bruke, har få bevegelige deler og krever et minimum av vedlikehold, noe som gir høy driftssikkerhet.

  Det faktum at propan ikke avgir sot under forbrenning er også en medvirkende faktor til høyere energieffektivitet, ettersom fravær av sotavleiringer på varmevekslerflater forbedrer varmeoverføringen.

Start video

Bra for miljøet

Kims valgte propan fra Flogas

KIMs er fornøyd med å bruke propan og vi i Flogas er stolte over å få være deres leverandør. Se filmen så ser du hvorfor.

Miljø og Klima

Avgassene fra forbrenningen av propan er fri for partikler, sot, tungmetaller, PAH og svovel, som ikke bare er en fordel for klimaet, men også for vårt nærmiljø, helse og arbeidsmiljø.

Propan reduserer CO₂-utslippene med minst 14 % i forhold til olje, men så mye som 50 % reduksjon kan oppnås ved konvertering fra olje takket være en høyere virkningsgrad/lavere energiforbruk.

Konvertering fra olje til propan gir dermed store miljøfordeler både fra et lokalt og globalt perspektiv.

 • Ikke vannforurensende

  Propan er ikke vannforurensende. Gasstanker kan derfor plasseres i områder som er spesielt vernet i forbindelsen med grunnvann uten fare for nærmiljøet om gasslekkasje skulle oppstå.

 • God luftkvalitet

  Takket være den rene forbrenningen kan propan benyttes innendørs til matlaging både i private hjem og storkjøkken.

  Propan kan dessuten benyttes i næringsmiddelproduksjon så som til kafferøsting, i bakerovner og til korntørking uten at kvaliteten på matvarene forringes.

 • Godt alternativ både lokalt og globalt

  Med alle disse fordelene for miljø og klima er propan definitivt et godt alternativ fra både lokale og globale perspektiver. Utfordringer knyttet til global oppvarming kan ikke løses raskt og med en enkelt løsning.

  Propan medfører ikke nullutslipp, men bytter man ut fyringsolje med propan bidrar man umiddelbart til reduserte CO₂-utslipp og til en kraftig forbedring av lokal luftforurensning.

  Velger man i tillegg å klimakompensere med Miljøgass er man sikret et av de reneste brenslene i verden samtidig som man bidrar til kostnadseffektiv reduksjon av globale CO₂-utslipp.

Bruksområder

Propan omtales som verdens mest allsidige energikilde. Den brukes daglig i alt fra privat husholdning, drivstoff i kjøretøy og til industrielle prosesser.

Propan er en voksende og viktig kilde til energi for millioner av mennesker over hele verden, fordi den er så tilgjengelig og enkel å bruke.

Eksempler på bruksområder vi ser mye av i norske industrier er til asfaltproduksjon, i vaskerier, smelteverk, mange ulike tørkeprosesser, i produksjon av plastprodukter og i strålepaneler til oppvarming av haller.

 • Næringsmiddelindustri

  Næringsmiddelindustrien har brukt propan i mange år fordi denne gassens unike egenskaper som høy renhet og gode regulerbarhet er viktige.

  Eksempler på slike industrier er bakerier, restauranter, kaffebrennerier og de som benytter damp.

 • Landbruk

  Landbruket har lenge brukt propan til korntørke og til oppvarming av gartnerier og kyllinghus.

 • Private hjem

  Når propangass benyttes i private hjem omtales den ofte som boliggass.

  Et boliggassanlegg består ofte av en gasspeis, gasskomfyr på kjøkkenet, utegrill og en gasskjele til produksjon av vannbåren varme.

Klar for en prat?

Kontakt

Be om tilbud eller ring oss direkte

Vi vil ha fornøyde kunder og hjelper deg med alt du måtte lure på om oss og våre produkter.

Bestilling

Velg produkt nedenfor

Beställning​

Biogas

Som kund hos Flogas behöver du inte bekymra dig över hur eller när du skall beställa biogas.

Flogas levererar all komprimerad biogas per automatik till kund tack vare att vi håller koll på aktuell gasmängd hos just dig.

Kontakta oss på Flogas om du har frågor om hur det går till.

Fördelar

Flogas HVO

Beställning

Välj produkt nedan

Hvem bør velge Miljøgass?

Alle som kjøper gass fra Flogas og som:

Fordeler

Flogas HVO

Fordeler

Flogas VS

Fordeler

Flogas XO

Fordeler

Propan