Priser

Fast eller flytende?

Flogas er markedsleder og har konkurransedyktige vilkår. Vi tilbyr både faste og flytende priser. For å unngå store prisvariasjoner velger våre kunder nå i økende grad fastpris.

Fastpris

Generelt sier man at fastpris passer best for de som er opptatt av forutsigbarhet og lav risiko.

Med fast pris vet du eksakt hva du skal betale hver måned og du er ikke sårbar for svingninger i markedet.

Flytende pris

Med flytende pris følger du kontinuerlig markedets svingninger opp og ned.

Du tar således en høyere risiko men kan oppnå en økonomisk fordel dersom markedsprisene synker.

Mer om priser

Hvordan fungerer fastpristilbudet?

Hva sier kundene om fastpris?