Vi tilbyr nå solceller til konkurransedyktige vilkår til både næring og privat! LES MER

Kurs

For bedrifter

Vi tilbyr bedriftsinterne kurs for eiere av gassanlegg som tilfredsstiller myndighetenes krav til dokumentert kompetanse for driftspersonell.

Kurs for driftspersonell

I Norsk Gassnorm (Gassnormen.no) er det nedfelt enhetlige krav og regler for utforming, installasjon, kontroll og drift/vedlikehold av gassanlegg. Gassnormen beskriver et 7 timers kurs, om kurset arrangeres hos bedriften, slik at deltakerne kan få dypere innsikt i eget anlegg og sikker drift av dette. Vi tilbyr nå våre kunder dette kurset, hos bedriften, med fokus på eget gassanlegg. Ved at kurset arrangeres hos bedriften, kan det kurses opptil 10 ansatte på én dag. Om man ønsker det, kan bedriften invitere representanter fra lokalt brannvesen til å være med. «Forskrift om håndtering av brannfarlig, reaksjonsfarlig og trykksatt stoff samt utstyr og anlegg som benyttes ved håndteringen» (Forskrift om farlig stoff) sier i §7: «Enhver som prosjekterer, konstruerer, produserer, installerer, drifter, endrer, reparerer, vedlikeholder eller kontrollerer utstyr og anlegg som benyttes ved håndtering av farlig stoff, skal ha nødvendig kompetanse.» Videre i DSB`s “Temaveiledning“ til overnevnte forskrift står det i punkt 7.1.5: «Gjelder alle som skal drifte og vedlikeholde gassanlegget i virksomheter, for eksempel vaktmestere i borettslag og driftsledere i industrivirksomheter»

Kurset har følgende hovedelementer:

Erfarne forelesere

Flogas stiller med én eller flere erfarne forelesere, med lang erfaring innen gass og opplæring.

Vi har også med oss egnet utstyr for demonstrasjon av gassens egenskaper. Bedriften må stille med egnet kurslokale/møterom, med projektor og lerret.

Som avslutning på kurset avlegger deltakerne en eksamen. Ved bestått eksamen mottar deltakerne et kursbevis, som dokumenterer kompetansen for drift av eget gassanlegg i henhold til krav i forskrift.

Dokumentert kompetanse vil være blant tingene lokalt brannvesen og sentrale myndigheter (DSB) vil ha fokus på ved tilsyn og inspeksjoner rundt om i aktuelle bedrifter.

Bestilling

Velg produkt nedenfor

Beställning​

Biogas

Som kund hos Flogas behöver du inte bekymra dig över hur eller när du skall beställa biogas.

Flogas levererar all komprimerad biogas per automatik till kund tack vare att vi håller koll på aktuell gasmängd hos just dig.

Kontakta oss på Flogas om du har frågor om hur det går till.

Fördelar

Flogas HVO

Beställning

Välj produkt nedan

Hvem bør velge Miljøgass?

Alle som kjøper gass fra Flogas og som:

Fordeler

Flogas HVO

Fordeler

Flogas VS

Fordeler

Flogas XO

Fordeler

Propan