Bioolje

Flogas tilbyr nå to typer biooljer til privat og industriell bruk

I 2020 innføres det forbud mot å bruke fossil fyringsolje til oppvarming av bygg, men med fornybare biooljer fra Flogas kan du fortsette å bruke oljefyren din med god samvittighet uten kostbare investeringer i en ny oppvarmingsløsning.

Flogas XO – vår beste kvalitet bioolje med høy og jevn kvalitet som sikrer problemfri overgang fra fossil til fornybar bioolje. Dette er en såkalt RME framstilt av rapsolje som oppfyller standarden EN14214 – en standard som definerer kvaliteten på biodiesel til oppvarming og drivstoff.

 Flogas VS – vår nye bioolje erstatter tung fyringsolje i større forbruksanlegg. Dette de vårt billigste fossilfrie alternativ. Flogas VS er helt fossilfri energi ettersom det er et 100% restprodukt. Flogas VS består kun av restprodukter med vegetabilsk opprinnelse og kommer typisk fra de store matvareprodusentene eller fra produksjon av biodrivstoff. 

Begge biooljene tilfredsstiller EUs fornybardirektiv (Renewable Energy Directive – RED).

Les mer om bioolje på bioolje.no

Jeg vil vite mer om Bioolje

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.

Opplysninger behandles ihht vår personvernerklæring.