Utleie av propantanker

Der Flogas leverer gass, tilbyr vi også utleie av propantanker. Tanker kommer i de fleste størrelser for både nedgraving og som overgrunnstanker.

Leier du tank av oss besørger vi det myndighetspålagte vedlikeholdet (revisjon) av tanken. Flogas sørger for at dette blir utført i henhold til gjeldene regelverk, som du som leietaker slipper å følge opp selv. Dette er en smidig løsning, som forenkler og bidrar til god sikkerhet for våre kunder.

Trygghet
Vedlikeholdsarbeidet på våre utleietanker utføres kun av firmaer med spesialutdannede personer for slikt arbeid. Kvalitetsikring av hvilke type tanker vi benytter, gjøres av vår egen tekniske avdeling. Dette sikrer at våre kunder får utstyr og vedlikehold på et høyt nivå.

Fleksibilitet ved tankleie
Om det skulle oppstå vesentlige endringer i bedriftens forbruk av gass, vil det være mulig å bytte til en annen tankstørrelse eller eventuellt utvide tankparken. Her har bedriften en større fleksibilitet ved et leieforhold enn å eie.

Økonomi
Ved et leieforhold slipper bedriften å selv investere i tanken og bekoste vedlikeholdskostnader av den, da dette er inkludert i leiesummen.

Miljø
Riktig tilpasset tankstørrelse bidrar til optimal forsyning, som igjen bidrar til økte miljøbesparelser i transport av produkt.