Automatiske leveranser

Hva betyr fjernavlesing?
Flogas har et eget system for fjernavlesning av nivået i gasstanker. Dette gir mulighet for automatisk forsyning av gass. Vår kundeservice leser daglig av hvor mye som er igjen på tanken, legger inn bestilling og vi forsyner propan etter kundens behov. Løsningen gir også deg som kunde tilgang til å lese av tanknivået via internet. Systemet er tilpasset våre bedriftskunder.

Trygghet
Med fjernpeiling, kan du som kunde og vi som leverandør, følge opp at det er propan på tanken. Da unngår vi driftstans som følge av tom tank. Dette bidrar til økt trygghet og driftsikkerhet for din bedrift

Miljø
Optimal distribusjon til din tank bidrar til å redusere miljøutslipp fra tankbiltransport av propan.