Hva kan Flogas tilby

Trygghet med Flogas
Våre kompetente medarbeidere, våre samarbeidspartnere av gassmontører, transportører og utstyrsleverandører har som ambisjon å være markedsledende aktører. Dette gir deg som kunde en god oppfølging og trygghet med bruk av propan fra Flogas.

Flogas har over 40 år i bransjen og en markedsandel på ca 38 %. Med vår erfaring gjennom mange år som energileverandør har vi et bredt kompetansegrunnlag.

Vi ønsker å være en samarbeidspartner som du kan rådføre deg med ved spørsmål om gass eller andre forhold der vi kan bidra med vår kompetanse, i tillegg til å være din leverandør av propan.

Forenkling med Flogas
Vi er gjerne med hele veien, fra idé til ferdig gassanlegg. Allerede fra starten i et propanprosjekt kan vi og våre samarbeidspartnere bidra med kunnskapen som kreves for å kalkulere de økonomiske, miljømessige og tekniske fordelene.

 

God HMS
God HMS er et sentralt punkt hos Flogas som vi etterlever i alle våre operasjoner. Takket være mange kompetente gassmontører, et samlet godt fokus på sikkerhet hos gasselskapene og et myndighetspålagt regelverk, skjer hånteringen av propan i kontrollerte former og med et høyt sikkerhetsnivå.

Med propan som brensel utsettes gassanlegget for et minimum av slitasje og påvirkning som kan innvirke på sikkerheten. Et propananlegg er enkelt i bruk og krever et minimum av vedlikehold.