Om Propan

Propan er også kjent som LPG (Liquified Petroleum Gas) som er en internasjonal samlebetegnelse for hydrokarbonene propan og butan. I Norge er det i all hovedsak propan som distribueres. Flogas leverer kvaliteten som kalles Propan 95 som består av minimum 95 % propan og maks 5 % butan.

LPG fremstilles både gjennom å skille den ut fra rikgass i produksjon av naturgass, og i destillasjon av råolje. Det produseres ca. 4 millioner tonn LPG i Norge per år, og innenlands forbruk er ca. 200.000 tonn per år.

«Fordelene med propan er mange. Man kan benytte propan praktisk talt overalt der man varmer, bearbeider, tørker eller former.»

Fordeler med propan

Propan er en gass ved atmosfærisk trykk og normal romtemperatur, men omdannes lett til flytende form gjennom komprimering ved relativt lavt trykk (typisk 2-8 bar). Propan transporteres og lagres derfor i væskeform i trykkbeholdere men forbrukes normalt i gassform. Propan koker ved minus 42 grader Celsius mens butan koker ved 0 grader Celsius. Propan i væskeform som fordamper danner et gassvolum som er ca. 250 ganger større enn væskens volum. Dette faktum forklarer propangassens store fortrinn; nemlig at man ved lett trykksetting kan transportere store energimengder over lange avstander på en billigst mulig måte.

Renhet, høy effektivitet og muligheten for ekstremt nøyaktig temperatur- og effektregulering gjør propan til et unikt energislag. Propan distribueres med tankbil til alle kommuner i hele Norge og har en lang rekke forskjellige bruksområder. Man kan benytte propan praktisk talt overalt der man varmer, bearbeider, tørker eller former. Propan kan benyttes direkte i produksjonsprosesser som krever høy temperatur, uten å ta omveien via hetvann, hetolje eller damp. Høy og presis regulering direkte i prosessene kan være avgjørende for kvaliteten i produksjoner og gi besparelser av energikostnader. Propan er også en svært effektiv energikilde som benyttes til oppvarming av alle typer bygg fra små hytter til store industrihaller.

På grunn av propanens rene forbrenning trenger ikke brennere, fyrkjeler, ovner og andre vitale deler å bli vedlikeholdt så ofte som ved bruk av andre energislag. En propananlegg er enkelt å bruke, har få bevegelige deler og krever minimum vedlikehold, noe som gir høy driftstilgjengelighet. Det faktum at propan ikke avgir sot under forbrenning er også en medvirkende faktor til høyere energieffektivitet, ettersom sotavleiringer på varmevekslerflater forverrer varmeoverføringen.

Propan bidrar til en god totaløkonomi med økt lønnsomhet, da mer effektive prosesser medfører reduserte produksjonskostnader og bedre produktkvalitet.

Propan har høyere virkningsgrad enn olje, 20-30 % lavere energiforbruk er ikke uvanlig, noe som gir store miljømessige og økonomiske fordeler.

Miljø og klima

Avgassene fra forbrenningen av propan er fri for partikler, sot, tungmetaller, PAH og svovel, som ikke bare er en fordel for klimaet, men også for vårt nærmiljø, helse og arbeidsmiljø.

Propan reduserer CO2-utslippene med minst 14 % i forhold til olje, men så mye som 50 % reduksjon kan oppnås takket være en høyere virkningsgrad/lavere energiforbruk. Fra et livssyklusperspektiv har propan samme lave CO2-utslipp som LNG (flytende naturgass).
Konvertering fra olje til propan gir dermed store miljøfordeler både fra et lokalt og globalt perspektiv.

Propan er heller ikke vannforurensende. Gasstanker kan derfor plasseres i områder som er spesielt vernet i forbindelsen med grunnvann uten fare for nærmiljøet om gasslekkasje skulle oppstå.

Med alle disse fordelene for miljø og klima er propan definitivt et godt alternativ fra både lokale og globale perspektiver. Utfordringer knyttet til global oppvarming kan ikke løses raskt og med en enkelt løsning. Propan medfører ikke nullutslipp, men bytter man ut fyringsolje med propan bidrar man umiddelbart til reduserte CO₂-utslipp og til en kraftig forbedring av lokal luftforurensning. Velger man i tillegg å klimakompensere med Miljøgass er man sikret et av de reneste brenslene i verden samtidig som man bidrar til kostnadseffektiv reduksjon av globale CO₂-utslipp.

«Så mye som 50 % reduksjon av CO2-utslipp kan oppnås takket være en høyere virkningsgrad/lavere energiforbruk»

Bruksområder

Propan omtales som verdens mest allsidige energikilde. Den brukes daglig i alt fra privat husholdning, drivstoff i kjøretøy og til industrielle prosesser. Propan er en voksende og viktig kilde til energi for millioner av mennesker over hele verden, fordi den er så tilgjengelig og enkel å bruke.

Eksempler på bruksområder vi ser mye av i norske industrier er til asfaltproduksjon, vaskerier, i smelteverk, mange ulike tørkeprosesser, i produksjon av plastprodukter og i strålepaneler til oppvarming av haller.

Næringsmiddelindustrien har brukt propan i mange år fordi denne gassens unike egenskaper som høy renhet og gode regulerbarhet er viktige. Eksempler på slike industrier er bakerier, restauranter, kaffebrennerier og de som benytter damp.

Landbruket har lenge brukt propan til korntørke og til oppvarming av gartnerier og kyllinghus.

Når propangass benyttes i private hjem omtales den ofte som boliggass. Et boliggassanlegg består ofte av en gasspeis, gasskomfyr på kjøkkenet, utegrill og en gasskjele til produksjon av vannbåren varme.

Jeg vil bli kontaktet

Legg igjen navn og telefonnummer og en av våre eksperter tar kontakt.

Opplysninger behandles ihht vår personvernerklæring.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.