OM PROPAN

Propan fremstilles både gjennom å skille den ut av rikgass i produksjon av naturgass, og i destillajon av råolje. Propan er også kjent som LPG (Liquified Petroleum Gas), som er en internasjonal samlebetegnelse for hydrokarbonene propan og butan i væskeform.

Bruken av propan har mange tiårs historikk i Norge, og vi ser fremdeles en økende etterspørsel. Mye av dette skyldes at propan er enkelt og effektivt å bruke, er konkurransedyktig på pris sammenlignet med andre energibærere som for eksempel olje og gir et høyt energiutbytte.

Man kan benytte denne gassen praktisk talt overalt der man varmer, bearbeider, tørker eller former. Propan kan benyttes direkte i produksjonsprosesser som krever høy temperatur, uten å ta omveien via hetvann, hetolje eller damp. Høy og presis regulering direkte i prosessene kan være avgjørende for kvaliteten i produksjoner og gi besparelser av energikostnader. Avgassene fra forbrenning av propan er så rene at gassen kan benyttes direkte til varming og tørking av matvarer og røsting av kaffe

I resten av verden har propan vært et vanlig brensel i lang tid. Vi i Norge har fått mye glede av denne kompetansen, som har bidratt til å øke sikkerhet i bruk av gass, mangfold av utstyr og energieffektivisering. Det er uten tvil så mye positive egenskaper i propan at denne gassen vil skape store muligheter i mange år til.

I Norge er Flogas markedsledende og leverer propan til flere tusen kunder. Blandt disse finns alt fra hytter med små tanker til store prosessindustrier. Dette har gitt oss mye kunnskap om hvordan propan kan benyttes og effektivisere innen ulike områder.

Les mer om LPG her:
LPG, an exceptional Energy

 

 

.