LPG-produksjonen i verden tipper 300 millioner årstonn

2017-01-23

 

Tre mrd. mennesker bruker LPG daglig

Fjoråret ble et nytt rekordår for den globale LPG-industrien: Den solide produksjonsveksten fortsetter og er ventet å tippe 300 millioner årstonn når fjorårets status gjøres opp, samtidig som stadig flere forbrukere får tilgang til propan og butan i ulike LPG-blandinger i hjemmekjøkkenet. For det er i husholdningsmarkedet det brukes mest LPG; i fjor med en markedsandel på hele 44 prosent, slik at om lag tre milliarder mennesker nå bruker gass daglig.

- Energibransjene er inne i en periode med store endringer. Oljeprisen, og dermed også LPG-prisene, holdt seg lave, samtidig som både LPG-produksjonen og -forbruket fortsatte å vokse. I 2015 økte produksjonen med 4 prosent og forbruket med 3,7 prosent, og det i et år da det totale energiforbruket økte med bare én prosent, skriver James Rockall CEO og administrerende direktør i Verdens LPG-organisasjon (WLPGA), i årsrapporten som ble publisert like før jul. Tallene for 2016 er av naturlige årsaker ikke klare ennå.

- På samme tid har det vært rekordinvesteringer i fornybar energi, og utfordringen og muligheten for LPG-industrien er å bli anerkjent som en ren, moderne energikilde som kan møte kravene fra en voksende verdensbefolkning uten å svekke miljøet, understreker Rockall.

Eventyrlig produksjonsvekst

Helt i skyggen av det dramatiske spillet rundt verdens oljeproduksjon, har råoljen og rikgassens ektefødte fetter, petroleumsgassene (LPG), opplevd en nesten eventyrlig produksjonsvekst, fra ca. 200 millioner tonn ved tusenårsskiftet til 295 millioner tonn i 2015.

Akkurat den kontinuerlige produksjonsveksten er kanskje det mest iøynefallende utviklingstrekket i denne delen av industrien. Selvsagt anført av en pågående skifergassrevolusjon i USA, som også i løpet av 2015 kunne vise til den høyeste produksjonsveksten. USA er både verdens største produsent med sine 65 millioner årstonn - og største LPG-forbruker, der spesielt landbrukssektoren, den petrokjemiske industrien og husholdningene er storforbrukere av LPG. På verdensbasis foregår 44 prosent av alt LPG-forbruket i husholdningene, der den lett transportable flaskegassen i årenes løp er blitt spesielt populær i de asiatiske og sør-amerikanske landene.

CHP-revolusjonen

Nest etter LPG-industriens markante ekspansjon og den vellykkede økte distribusjonen globalt, er det utviklingen i det såkalte CHP-markedet som er den tydeligste trenden. CHP´er, eller kombinerte varme- og kraftproduserende maskiner, gjør det mulig å bruke LPG til produksjon av basale behov som varmtvann, varme og elektrisitet. Ikke alle husholdninger og bedrifter har tilgang til et kraftnett eller et gassnett, men med frittstående CHP´er kan den flytende, og miljøvennlige LPG´en leveres enten i bulk eller i flasker/beholdere og gjøre hverdagen enklere for millioner av mennesker. Et stort tankekors i en verden der 1,2 milliarder mennesker fortsatt ikke har tilgang til elektrisitet og 2,9 milliarder benytter ved og annen tradisjonell biomasse til matlaging, en energipraksis som påfører folk store miljøbelastninger i form av dårlig luftkvalitet.

 

Frittstående kraft- og varme-maskiner, eller såkalte Combined Heat and Power-enheter (CHP´er), kan produsere både strøm og varmtvann med tilgang på LPG fra bulk eller gassflasker.
(Illustrasjon: Seven Power).

 

Større biler på LPG

I 2015 var det registrert over 25 millioner kjøretøyer som gikk på lavutslipps LPG. Den tetteste gassbilparken hadde Tyrkia med sine fire millioner, tett fulgt av Russland, Polen, Sør-Korea og India. I Tyrkia selges det faktisk i dag mer LPG enn bensin til landets transportsektor, i følge det internasjonale energibyrået IEA.

Det er kanskje ikke riktig å kalle det en ny trend, men de siste årene har de store bilprodusentene gått tyngre inn i det segmentet som er minst utviklet; lastebilmarkedet. I 2016 har LPG-industrien til fulle erkjent at markedet for “kraftige motorer” utgjør et betydelig potensial for bruk av LPG som drivstoff. Det har vært begrenset oppmerksomhet så langt for LPG i denne sektoren, men nå forsøker WLPGA å samordne et felles engasjement fra de ulike interessentene, så som motorprodusenter, kjøretøy- og utstyrsprodusenter og LPG-distributørene. Hittil har bil- og motorprodusenter i 12 land sluttet seg til initiativet, heter det i en fotnote i WLPGA-rapporten.

 

Den japanske lastebilprodusenten Isuzu har i en årrekke levert større lastebiler i verdensmarkedet som går på LPG. Autogass er utbredt i Japan og i hovedstaden Tokyo går de fleste taxi´ene på LPG.
(Foto: Isuzu).

 

KILDER: WLPGA 2015/2016, Statistical Review of Global LPP Gas, 2004, World Energy Outlook/IEA 2016, BP Statistical Review of World Energy 2016.