Nyheter

Millioner dør i helsefarlige kjøkken

2017-01-23

 

Matlaging tar liv i mange deler av verden. Hvert år dør over fire millioner mennesker av luftforurensning fra matlaging, oppvarming og parafinlamper. Kvinner og små barn på landsbygda i utviklingsland topper dødsstatistikken.

LPG-produksjonen i verden tipper 300 millioner årstonn

2017-01-23

 

Tre mrd. mennesker bruker LPG daglig

Fjoråret ble et nytt rekordår for den globale LPG-industrien: Den solide produksjonsveksten fortsetter og er ventet å tippe 300 millioner årstonn når fjorårets status gjøres opp, samtidig som stadig flere forbrukere får tilgang til propan og butan i ulike LPG-blandinger i hjemmekjøkkenet. For det er i husholdningsmarkedet det brukes mest LPG; i fjor med en markedsandel på hele 44 prosent, slik at om lag tre milliarder mennesker nå bruker gass daglig.

Ambisiøse mål under klimatoppmøtet COP21 i Paris

2015-12-17

 

Parisavtalen ble underskrevet i forrige uke. Avtalen beskrives som en milepæl innen internasjonal klimapolitikk. Målet med avtalen er kort oppsummert raskere reduksjoner av utslipp som bidrar til global oppvarming slik at temperaturøkningen kan begrenses ned mot 1,5 grad sammenliknet med førindustriell tid.

Regjeringen utsetter innføring av veibruksavgift på LPG

2015-12-16

 

Flogas har i høst avholdt mange møter på Stortinget for å forklare fordelene med LPG som drivstoff for politikere. Innsatsen har så langt bidratt til at regjeringen har utsatt innføring av veibruksavgift på LPG frem til revidert statsbudsjett i juli 2016.

Første beholder med fornybar propan i Norge

2015-12-16

 

Thomas M. Edvardsen viser frem den første
beholderen med bio-DME i Norge.

I 2015 startet Flogas leveranser av bio-DME i Sverige. Produktet kommer fra et testanlegg i Piteå der Luleå Tekniska Universitet har forsket på hvordan man kan framstille fornybar gass fra et restprodukt fra papirindustrien.

Pages