Miljøgass - klimakompensert propan

Hva er Miljøgass?

Flogas’ visjon er å kunne levere miljøvennlig gass uten klimapåvirkning. Vi har kalt visjonen for Miljøgass. Flogas har i mange år jobbet aktivt med å ta frem fornybare produkter for å redusere klimapåvirkningen fra forbrenningsprosessen. Ettersom klimaet ikke kan vente tilbyr Flogas nå klimakompensert propan. Vi ser på dette som en god måte vi og våre kunder kan ta et miljøansvar frem til vi kan levere fornybare produkter.

Miljøgass kombinerer fossil propan og godkjente klimakvoter for å nøytralisere CO₂-utslippet fra produktet i hele verdikjeden.

Med Miljøgass er du sikret konkurransedyktige energikostnader, effektiv og driftssikker produksjon samt at effekten av hver investerte miljøkrone blir høyest mulig. Bestiller du Miljøgass vil Flogas kjøpe klimakvoter tilsvarende det beregnede CO₂- utslippet for hele verdikjeden fra utvinningen av produktet til forbrenningen hos kunden basert på en livsløpsanalyse for propan. I praksis betyr det at Flogas kjøper 3,3 utslippskvoter for hvert tonn med Miljøgass din bedrift får levert.

Hva er klimakvoter?

Klimakvoter er et effektivt virkemiddel for å få ned de globale utslippene av klimagasser.

For hver enkelt klimakvote som utstedes gjennomføres det en utslippsreduksjon av klimagasser tilsvarende 1 tonn CO₂.

Fordelen med klimakvoter er at de bidrar til å realisere prosjekter som ikke ville ha blitt gjennomført uten denne typen finansieringsordning. Ettersom global oppvarming er et globalt problem er det sunn fornuft at miljøinvesteringer tas i globale prosjekter som gir størst mulig miljøavkastning per investerte krone.

Klimakvoter er det beste eksisterende virkemiddelet for koordinering mellom gode prosjekter i den tredje verden og miljøkapital i den vestlige verden.

Hvilke klimakvoter kjøper Flogas?

Flogas kjøper frivillige klimakvoter basert på internasjonale godkjente standarder. Vi har satt som krav til vårt miljøarbeid at kvotene enten skal være FN- godkjente klimakvoter fra den grønne utviklingsmekanismen CDM (Clean Development Mechanism) eller Gold Standard kvoter som er en standard tatt fram av WWF, Greenpeace og et sekstitalls andre miljøorganisasjoner. Begge disse standardene gir utslippsreduksjoner samtidig som de bidrar til bærekraftig utvikling i vertslandet.

Flogas bruker tredjeparts leverandører av klimakvoter som sørger for at kvotene som kjøpes er de beste tilgjengelige prosjektene, gir detaljert informasjon om disse, leverer klimasertifikat og gir slettekvittering fra kvoteregisteret på at kvotene er tatt ut av markedet. Gjennom disse leverandørene sørger Flogas for dokumentasjon av klimakompensasjon og klimanøytralitet på den riktige måten.

Alle kvotene som kjøpes inn av Flogas kan spores tilbake til et spesifikt prosjekt, og de vil bli levert inn og slettet fra et nasjonalt kvoteregister og kan dermed ikke selges videre.

På Miljødirektoratets hjemmesider kan du lese mer om klimakvoter.

Miljøgass bidrar til reduksjon av globale klimautslipp

Propan medfører ikke nullutslipp, men bytter man ut fyringsolje med propan bidrar man umiddelbart til redusert CO₂-utslipp og til en kraftig forbedring av lokal luftforurensning.

Velger man i tillegg å klimakompensere med Miljøgass er man sikret et av de reneste brenslene i verden samtidig som man bidrar til reduksjon av globale CO₂-utslipp.

Les mer om Miljøgass i vår brosjyre: