Miljøfordeler med propan

For å starte i den andre enden:
Den eneste ulempen med propan sammenliknet med andre kjente flytende og faste brensler er at produktet har fossilt opphav.
De opplagte fordelene er den lave graden av lokal luftforurensning. Avgassene fra forbrenning av gass er fri for partikler, støv, tungmetaller og svovelutslipp. Om man bytter til propan fra tungolje kan utslipp av nitrøse gasser (NOx) reduseres med inntil 60% og inntil 30% ved bytte fra lett fyringsolje.
Avgassene fra forbrenning av gass inneholder ikke sot. Problemene med lokal forurensning er altså mindre fra forbrenning av gass enn for faste og flytende brensler, fornybare som fossile.

Forbrenning av propan gir lavere utslipp av CO2 enn fyringsolje.

Ved bytte fra en gammel overdimensjonert oljekjel til en moderne kondenserende gasskjele kan man oppnå reduksjon i CO2 -utslipp på opptil 40-50% avhengig av årsvirkningsgraden på oljekjelen.
Propan er ikke forurensende og per definisjon heller ikke en drivhusgass. Gasstanker kan derfor plasseres i områder som er spesielt vernet i forbindelse med grunnvann uten fare for nærmiljøet om gasslekkasje skulle oppstå.
Utslippstabell for forskjellige brensler finnes på hjemmesidene til Norsk Petroleumsinstitutt her.