Klimanøytral bedrift

Flogas skal bli en klimanøytral bedrift i 2016 fordi vi mener at klimanøytralitet er en god måte å ta et globalt ansvar på.

Hva er klimanøytralitet?

FNs miljøprogram UNEP har definert begrepet klimanøytralitet for bedrifter. I praksis betyr det at en virksomhet ikke skal generere et netto tilskudd av drivhusgasser.
Dette skal oppnås gjennom å redusere egne klimautslipp så mye som mulig og deretter benytte klimakompensasjon for å nøytralisere de resterende utslippene. (Kilde: Kick the Habit, UNEP, 2008)

Slik blir Flogas klimanøytralt

Flogas blir klimanøytrale ved å følge FNs definisjon av klimanøytralitet:

  1. Vi skal lage et klimaregnskap
  2. Vi skal lage en plan for hvordan vi kan redusere klimautslippene våre
  3. Vi skal klimakompensere for de resterende utslippene våre gjennom kjøp av klimakvoter
  4. Vi skal årlig informere, evaluere, korrigere og repeterer ovennenvte punkter