Fornybare produkter

Flogas har i mange år jobbet aktivt med å ta frem fornybare produkter for å redusere klimapåvirkningen fra forbrenningsprosessen.

BioDME

I de senere år har dimetyleter (DME) blitt vurdert som en erstatning for propan eller som en mulig innblandning i propanen. DME har egenskaper som ligner propanens og kan håndteres på samme måte. DME er også et utmerket brensel for dieselmotorer.

DME kan framstilles av en del ulike råvarer, blant annet biomasse. Det pågår forsøk i Piteå i Sverige der Luleå Tekniska Universitet forsker på hvordan man kan framstille fornybar gass fra restprodukter fra papirindustrien. Flogas støtter dette forskningsprosjektet og er ansvarlig for salg og distribusjon av bioDME fra testanlegget.

Nyhetssaker om bioDME:

Første leveranser av fornybar innblanding i propan
Svevia er første kunde som kjøper 20/80 bioDME/propan, se film
Første beholder med fornybar propan i Norge
Her produseres bioDME, se film

Andre fornybare produkter

Flogas jobber kontinuerlig og langsiktig med flere andre prosjekter for fornybar energi.
Informasjon om disse prosjektene vil komme på disse sidene når det ikke lenger er konkurransesensitiv informasjon.