Landsdekkende propanleverandør

Flogas er en landsdekkende leverandør av propan.

Distribusjon fra Flogas i Norge gjøres med tankbiler fra 5 depoter.

Denne anleggstrukturen og landets største flåte av LPG- tankbiler, skaper forsyningssikkerhet til våre kunder i hele Norge.

Dette gir deg som kunde en god oppfølging og trygghet med bruk av propan fra Flogas.