Oppvarming med gass

Norge er et land med en lang kuldeperiode og har dermed behov for mye energi i deler av året. Propan er en svært effektiv energikilde som benyttes til oppvarming av alle typer bygg fra hytter til store industrihaller. Flogas leverer gass til alle forskjellige oppvarmingsbehov i hele landet og har erfaring med slike anlegg etter mange år i bransjen. Vi ønsker å være en samarbeidspartner som du kan rådføre deg med i spørsmål om energi til oppvarming, så ta kontakt med oss om du ønsker å ta en prat om muligheter med gass.

I menyen på venstre side vil du se ulike oppvarmingsformål som ofte benytter propan og hvordan de nyttiggjør seg denne energikilden.