Landbruk

Propan blir benyttet til mange formål innen landbruk, fra drift knyttet til jordbruk, veksthus og oppvarming av kyllinghus.

Flogas leverer propan til alle segmenter innen landbruk og kan leie ut LPG-tanker i ulike størrelser, både overgrunnstanker og nedgravde tanker.

I menyen på venstre side vil du se ulike deler av landbruket, som ofte benytter propan og hvordan de nyttiggjør seg denne energikilden.