Autogass

Med bruk av propan som drivstoff til kjøretøy, avgis det mindre miljøutslipp enn fra diesel og bensin. Du reduserer utslipp av klimagasser som påvirker på et globalt nivå, men først og fremst reduserer du de lokale utslippene som påvirker luftkvaliteten lokalt. Dette er en god ting for folk med luftveisproblemer.

Du reduserer også drivstoffkostnadene dine, da litersprisen ofte kommer  bedre ut med propan enn bensin og diesel.

Ved ombygging av en bensinbil til gass, blir ikke bensinsystemet berørt av gassinstallasjonen, så begge systemer kan benyttes.
Med ombygging til propan får du derfor mulighet til å ha to drivstoffkilder i kjøretøyet

Flogas har avtaler med forhandlere av autogasstasjoner i hele landet, så vår propan finner du på mange slike fyllestasjoner. Mange av disse stasjonene har også egne fylleanlegg for propanflasker