Næringsmidler

Propan er mye brukt i næringsmiddelindustrien hvor dens unike egenskaper, som høy renhet og gode regulerbarhet blir benyttet. Vi opplever høy etterspørsel etter propan fra produsenter av næringsmidler. Propan er for mange en konkurransedyktig energikilde sammenlignet for eksempel fyringsolje. Mange som nå benytter olje ser på gass, for å redusere energikostnader og dermed øke sin konkurransekraft og redusere miljøutslippene.

Propan gjør det mulig å bruke termiske prosesser i direkte kontakt med næringsmidlet. f.eks å grille, steke eller bake. Propan blir også brukt til å lage damp for matlaging.

Kafferøsting

Tidligere ble olje ofte benyttet for røstning av kaffe, men idag har de fleste gått over til gass. Mulighet for nøyaktig temperaturregulering er her en stor fordel samtidig som propan ikke påvirker smaken på kaffen. Viktige parametere for slike prosesser er røstningstiden, temperaturen og lufttillførsel.

Damp
Flogas leverer propan til mange produsenter innen næringsmiddelindustri, som benytter gassen som energi til pasteurisering i produksjon av melkeprodukter.

Flogas leverer propan til mange segmenter innen næringsmiddelindustri og kan leie ut LPG-tanker i ulike størrelser, både overgrunnstanker og nedgravde tanker.