Bruksområder for propan

Propan er en viktig energikilde for mange millioner mennesker over hele verden. Den brukes daglig i tusenvis av ulike applikasjoner i alt fra privat husholdning, drivstoff i kjøretøy til store industrielle prosesser.

Konkurransedyktigheten, tilgjengeligheten og renheten i denne gassen, gjør den til et eksepsjonelt brensel som har blitt benyttet siden 1930 tallet. Propan omtales som verdens mest allsidige energikilde.

I Norge er industrien den største forbruker av gass. Dette har en en sammengheng med at industrien var tidlig ute med bruk av gass. Propan til private formål utover flaskegass kom senere inn på banen, samt at vi i Norge historisk sett har hatt god tilgang på elektrisitet som hovedenergikilde i boliger.

Forbruket av propan i Norge har steget fra ca 40 000 tonn i 1988 til omlag 250 000 tonn i 2010. Dette viser at fokuset på denne energikilden har økt over tid. Den største volumøkningen vil nok knyttes til overgang fra bruk av olje til gass, som også i fremtiden vil være et vekstområde. Spesielt vil prosessindustri være et segment som kan hente store gevinster innen både økonomiske og miljømessige forhold med bruk av gass.

Denne siden over bruksområder er ment som en inspirasjonskilde som vi håper at klarer å vekke en interesse for bruk av gass til alle formål, enten du ønsker en gasspeis eller driver en industri.

Den internasjonale LPG-foreningen WLPGA har laget en hjemmeside med oversikt over en stor menge applikasjoner for bruk av LPG