OM OSS

Flogas Norge AS er et nytt navn på en veletablert leverandør av propan (LPG) i Norge. Vi overtok LPG- forretningen fra Statoil Fuel & Retail høsten 2012.
Flogas Norge er en del av Flogas Group.

Flogas Group tilhører DCC Energy, eid av DCC’s plc. DCC plc er børsnotert i London og sysselsetter totalt ca 9000 ansatte. DCC Energy`s visjon er å være ledende innen salg av olje og LPG i sine markeder.
www.dcc.ie

Flogas Group markedsfører LPG i Norge, Sverige, England, Irland, Skottland, Belgia og Nederland.

I Nederland og Belgia opererer virksomheten under navnet Benegas. I Storbritannia drives det også under navnet MacGas i tillegg til Flogas.

Den skandinaviske Flogas-forretningen er organisert i en felles enhet.

Ledergruppen består av
Managing Director : Jan Wahlqvist
+46 708 71 91 81
jan.wahlqvist@flogas.se

Logistics Manager: Martin Bergstrøm
+46 704 14 16 90
martin.bergstrom@flogas.se

Technical Manager: Trude Henanger
+ 47 414 67 669
trude.henanger@flogas.no

Controller: Per Malmqvist
+46 708 71 9183
per.malmqvist@flogas.se

Sales Director: Thomas M. Edvardsen
+47 91 79 58 69
ted@flogas.no

 

Flogas Norge AS er medlem av Norsk Petroleumsinstiutt.

Flogas er ISO-sertifisert etter både ISO9001 og ISO14001