PERSONVERN OG BEHANDLING AV PERSONOPPLYSNINGER

Formålet med personvern er å sørge for at personopplysninger blir behandlet i samsvar med grunnleggende personvernhensyn, herunder privatlivets fred, personlig integritet og tilstrekkelig kvalitet på personopplysninger.

Flogas Norge AS


Flogas Norge AS er forpliktet til å behandle personopplysninger fra sine kunder på en forsiktig måte. Behandlingen av personopplysninger i Norge er hovedsakelig regulert i personopplysningsloven med forskrifter og Datatilsynets konsesjonsvilkår. Du finner mer informasjon om personvern og personvernsrelaterte saker på nettsidene til Datatilsynet.

Informasjonen om personvern på våre sider er ment å gi deg som kunde forståelig informasjon om hvordan vi behandler dine personopplysninger.

Vår informasjon om deg

Informasjonen vi har om deg innebærer eksempelvis navn, adresse og telefonnummer som du oppgir i forbindelse med registreringen av ditt kundeforhold. Disse personopplysningene er helt nødvendig for at vi skal kunne drive vår forretningsvirksomhet, og for at vi skal kunne innfri våre forpliktelser i kundeforholdet vi har med deg.

Hvordan innhentes personopplysninger?

Alle personopplysninger vi registrerer kommer direkte fra deg som kunde. Dersom Flogas ønsker å innhente opplysninger som ikke er nødvendig for å ivareta avtalen med kunden, skal Flogas si hva vi vil bruke opplysningene til og informere om at det er frivillig å gi fra seg disse opplysningene.

Utlevering av personopplysninger til tredjepart

Flogas utleverer personopplysninger til tredjeparter som utfører oppgaver for oss. Dette er våre transportører og vår servicepartner, samt vårt søsterselskap i Danmark som drifter vårt IT-system. Vi benytter oss av databehandleravtaler med tredjepartene for å sikre at dine personopplysninger blir behandlet i forhold til lovverket.

Hva vi bruker personopplysninger til

Personopplysningene vi samler inn brukes til å administrere ditt kundeforhold, til fakturering, bestillinger, ordrehåndtering, leveranser og i alle andre sammenhenger der Flogas må vite hvem vi har kontakt med.
Flogas kan også bruke opplysninger om deg til direkte markedsføring av sine produkter og tjenester.

Retting og sletting

I følge personopplysningsloven kan du kreve å få rettet eller slettet mangelfulle og unødvendige personopplysninger. Flogas vil slette eller anonymisere registrerte personopplysninger når formålet med den enkelte behandling er oppfylt.

Ett unntak er når loven bestemmer at opplysningene skal oppbevares lengre.

Ansvar for databehandling i Flogas

Det daglige ansvaret for behandling av personopplysninger ligger hos kundesenteret i Oslo som kan nås på tlf 90248000 eller per epost til: propan@flogas.no